Presentation av styrelsen

Marknadsföreningen i Malmös styrelse består av ledamöter som har ett stort intresse för att driva branschfrågor och Malmöföretagens utveckling. Styrelsens ledamöter innehar dessutom en mängd olika kompetenser, allt från experter inom våra medlemmars kompetensområden till juridik och ekonomi. 

I år genomförde vi två årsmöten, eftersom vi under ett extra årsmöte behövde besluta om medlemsavgifterna (vilka är fortsatt oförändrade) samt välja in en ny ordförande och en ny styrelseledamot.

Styrelse verksamhetsåret 2020/2021 till vänster i bild, uppifrån räknat:

  • Ulrica Fager, ordförande. Egenföretagare, KUL kommunikation
  • Annica Olsson, vice ordförande. Art Director & projektledare, Odd One Out
  • Melinda Lindh Nilsson, styrelseledamot. Marketing & Project Manager, Equi Tours Sweden
  • David Klose, styrelseledamot. Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå
  • Hanna Ortman, styrelseledamot. Politisk sekreterare, Socialdemokraterna
  • Marie Nilsson, styrelseledamot. Egenföretagare, UtvecklingsByrån
  • Karin Sandström, styrelseledamot. Marketing Communication Manager, CellaVision
  • Dijana Ilic, styrelseledamot. Student, marknadsförare

Ej med på bild:

  • Hanna Ivarsson, styrelseledamot. Enhetschef Kommunikation och marknad, Skånetrafiken
  • Dennis Hovstadius, styrelseledamot. Marketing and Corporate Communications Manager, CellaVision

Vi hoppas att ni hör av er om ni har några funderingar! 

Här finns våra kontaktuppgifter