Konkreta tips från föreläsningen om DASHBOARDS!

En tydlig dashboard stöttar i beslutsfattande och skapar engagemang.
Många organisationer har en önskan om att de kunde ta fler beslut som grundade sig på all den data som de redan har. Men datan är ofta otillgänglig och svår att förstå. Genom att lyfta fram relevanta siffror på en dashboard skapar man ett fönster in i datans värld.

Frukostklubben hos Marknadsföreningen gav ordet till Linus Larsson från Thule som berättade om deras arbetssätt och gav oss konkreta tips på hur vi kan göra en egen dashboard.

Men först – vad är en Dashboard?
Det är ett sätt att samla in och konstant visa upp lättförståelig data på en skärm. Skärmen erbjuder relevant och ständigt tillgänglig data. Det finns olika verktyg att använda och Linus tipsar om Geckoboard och Google Data Studio. Men hur kommer man igång? Precis som vid all typ av kommunikation måste du ställa dig frågorna vad, vem, varför och när? Och vad tänker du ska hända efter de har sett informationen?
Det finns två olika upplägg av information – operativ och översiktlig. Den operativa visar data i realtid som man kan agera på, tex antal e-handelsköp, öppna supportärenden eller nertid på en server. Den översiktliga har ett annat perspektiv, tex trafik och konvertering på din webbplats jämfört med era mål, kostnader och intäkter eller förändring av följare.

Tänk på tillgängligheten i dubbelbemärkelse
Del ett när det gäller tillgänglighet är att själva datan och informationen lyfts fram så att den blir enkel att förstå. Var så väsentlig som möjligt. Del två är att tillgängligheten underlättas av genomtänkt design. Ha som mål att informationen ska kunna förmedlas när din kollega kastar ett snabbt öga på skärmen medan hen passerar. Linus kallar det en hög ”kikbarhet”, dvs glacability, genom att placera och gruppera dina widgets, använd färger som vi redan känner till (tex trafikljus) och ett lättläst typsnitt.

Skapa en dashboard i 6 steg
Sammanfatttningsvis…
Välj rätt tjänst och verktyg
– Lär känna din målgrupp och deras behov
– Välj om dashboarden ska vara operativ eller översiktlig
– Skapa widgets översiktligt
– Välj färg och typsnitt smart
– Visa upp det på en stor skärm där alla ser den, dvs vid kaffemaskinen
Sedan är det dags för utvärdering och justering. Om och om igen!

Linus Larsson finns på LinkedIn

Thule_dashboard