Revisorer och valberedning

Marknadsföreningen i Malmö använder Crowe Tönnerviks Revision som revisionsbyrå.

Vår Valberedning består av två engagerade medlemmar. Kontakta dem gärna om du är intresserad av styrelsearbete.