Integritetspolicy

 

I samband med att EU:s dataskyddsförordning införs vill vi i Marknadsföreningen i Malmö (MiM) informera om hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in. För att kunna fullfölja det uppdrag som vi enligt stadgarna ska utföra behöver vi samla in personuppgifter, bl a för att administrera medlemskap och deltagande vid våra event.

Personuppgiftsansvarig

Marknadsföreningen i Malmö är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in. Det innebär att det är MiM som är ansvarig för behandlingen för de olika personuppgifter som vi hanterar.

Personuppgifter som behandlas och på vilken rättslig grund vi samlar in dem

 • Medlem
  • Är du medlem i MiM samlar vi in uppgifter som vi behöver för att kunna administrera ditt medlemskap: namn, mejladress, postadress och telefonnummer samt vilket företag du representerar. Dessa uppgifter har du själv lämnat in när du blev medlem.
   • Rättslig grund: Vi samlar in dessa uppgifter för att fullfölja avtalet som vi ingår i form av medlemskapet.
  • Vi samlar även in uppgifter om vilka event du anmäler dig till och närvarar på. Uppgifterna samlas in för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och för att kunna uppfylla det uppdrag som åligger föreningen enligt stadgarna.
   • Rättslig grund: Den rättsliga grunden är intresseavvägning.
 • Medverkande på någon av våra event
  • Är du gäst på någon av våra event samlar vi in uppgifter som vi behöver för att kunna administrera : namn, mejladress samt vilket företag du representerar. Dessa uppgifter har du själv lämnat in när du anmälde dig till eventet.
   • Rättslig grund: Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna fullfölja avtalet som ingicks när du anmälde dig till vårt event.
  • Vi tar även bilder på våra event som vi sprider i våra kanaler för att informera om vad vi gör och hur våra event går till.
   • Rättsligt grund: Den rättsliga grunden är samtycke. När du anmäler dig godkänner du vår integritetspolicy. Vill du inte längre vara med på en bild som syns i någon av våra kanaler kan du mejla info@mim.m.se med information om vilken bild du vill ta bort så tar vi bort bilden.
 • Mottagare av nyhetsbrev
  • Vi samlar in namn och mejladress för prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Som prenumerant får du information om föreningen, Vi samlar även in statistik för att kunna förbättra och ge dig ännu mer relevant information.
   • Rättslig grund: Uppgifterna vi samlar in har lämnats i samtycke. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration.
 • Besökare på webbplats
  • För att kunna förbättra och utveckla våra tjänster och den information vi lämnar om vår verksamhet samlar vi även in statistik från vår webbplats. Det handlar t.ex. om vilka sidor som besöks på webbplatsen, hur lång tid som spenderas på den, viken typ av enhet du besöker vår webbplats från och var du hittade informationen om de olika sidorna på webbplatsen. 
   • Rättslig grund: Den rättsliga grunden är intresseavvägning.
 • Samarbetspartner
  • Är ditt företag samarbetspartner till MiM samlar vi in information kring företaget: namn, kontaktperson, mejladress samt telefonnummer samt villkor för avtalet.
   • Rättslig grund: Vi samlar in dessa uppgifter för att fullfölja avtalet som vi ingår genom samarbetsavtalet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Har du avslutat ditt medlemskap sparar vi de uppgifter som behövs för att uppfylla kraven som bokföringsskyldigheten innebär. Du kan själv välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev, någonting som sker direkt när du valt att avregistrera dig.

Din rätt att få information och rättelse av personuppgifter

Vi vill erbjuda våra medlemmar god service och därför är det viktigt att vi har korrekta och uppdaterade personuppgifter om dig. Du har rätt att, vid begäran, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi hanterar dem. Har vi felaktiga uppgifter har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt att begära radering av dina uppgifterna, dock behöver vi spara vissa uppgifter för att uppfylla lagkrav vad gäller bokföring. Har vi en fordran på dig tar vi bort personuppgifterna när fordran är betald.

Rätt att lämna klagomål

Har du synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter får du gärna höra av dig direkt till oss. Vill du klaga på hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

 

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på Datainspektionens hemsida (länk).