Vi välkomnar TV4 som Partner!

TV4 är Sveriges största kommersiella tv-kanal och samlar hela Sverige med engagerande nyheter, storslagen underhållning, direktsänd sport och högklassigt drama. Nu vill TV4 även stärka sin närvaro i Skåne som en ledande räckviddskanal och har därför valt att bli partner till MiM.

TV4:s representanter är Mattias Axelsson, David Johansson och Patrik Nilsson som är kundansvariga säljare i Skåne.

Vi frågar David varför TV4 har valt MiM:

“Förhoppningen med partnerskapet och det nätverk som är kopplat till MiM är att både kunna få – och bidra med – inspiration och kunskap men även hitta nya samarbeten i området.”

Varmt välkomna önskar vi i MiM!