”Juridiken är ett verktyg som ger möjligheter”

Setterwalls är en av Sveriges största advokatbyråer med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Managing Partnern och advokaten Per Lidman, tillika specialist i immaterialrätt, möter upp i receptionen på Stortorget.

Ni har varit med i MiM sedan 2004. På vilket sätt hjälper ni företag med marknadsfrågor?

  • Inom allt från annonsgranskning, produktmärkning, avtalsfrågor, reklamfrågor, tävlingar etc. Allt. En fördom är att många ser oss jurister som människor som bara löser problem, men juridiken är ett verktyg som ger möjligheter för att göra saker så bra och effektivt som möjligt. Moderna affärsjurister är väldigt pragmatiska och hittar lösningar till det mesta men kan, och ska, också vara proaktiva och komma med nya förslag som gör affären bättre.

Eftersom vi ger massor av företag råd så samlar vi också på oss en väldigt stor erfarenhet om hur olika situationer kan hanteras. På så sätt kan vi hjälpa till med otroligt mycket utanför den rena juridiken. Strategier, hur man lägger upp kampanjer för att få bästa effekt, olika typer av samarbeten med andra aktörer och samarbetspartners, osv. Vi kan definitivt se relevanta möjligheter och utmaningar och har också bra koll på de vanligaste fallgroparna och misstagen som andra företag har råkat hamna i.

Berätta lite mer om immaterialrätt…

  • En del av immaterialrätten som i stort sett alla företag berörs av är varumärken. När man tar fram ett nytt varumärke så kan värdet av ett varumärke sägas ligga i två huvudsakliga delar. Den ena är den som reklambyråer och PR-byråer är duktiga på, nämligen om det är attraktivt i konsumentens ögon. Den andra är den juridiska styrkan i det. Går det att försvara? Eller ligger det för nära andras befintliga rättigheter? Eller har det ens så kallad ”särskiljningsförmåga” för att kunna erkännas sin egen ensamrätt?
    Varumärkesfrågor hanteras på Setterwalls inom verksamhetsgruppen ”IP/Tech” (Intellectual Property/Technology) som är en av de starkaste i Sverige. Vi arbetar väldigt internationellt. För våra kunder är Sverige oftast inte en enskild marknad. Och då ska deras rättigheter ”clearas” inte bara enligt svenska normer och regler och i Sverige utan även internationellt. Andra viktiga delar inom immaterialrätten, till vilken Marknadsrätten ligger nära, är patentfrågor där vi på Setterwalls har en ledande position i Sverige och med en särskild spets inom Life Science-relaterade patenttvister samt givetvis upphovsrätt och mönsterskydd. Sammantaget kan man säga att immaterialrätten är till för att säkra upp att värdet av de investeringar som görs i ett företag stannar där.

Vilka råd brukar ni ge klienterna när det blir tal om tvister?

  • Att undvika strider om det skulle bli för kostsamt eller om det finns ett affärsmässigt bättre alternativ. Vi vågar också tala om när vi tycker att klienten har fel eller borde göra någonting annat, för ibland kan ju känslorna svalla rätt högt och principfrågor ges företräde framför vad som är det affärsmässigt kloka. De ärenden vi handlägger är ju ofta väldig komplexa och inte sällan går det över landsgränser med parallella processer i flera länder samtidigt. Ofta har klienten uppfattningen att de lämnar över ärendet till oss när det blir tvist, men så fungerar det inte. Erfarenheten visar att klienter ofta, inte alltid, underskattar hur mycket arbete och tid som de måste lägga på tvisten under ganska lång tid framöver. Underskattningen omfattar också hur mycket en tvist stör verksamheten och till vilken utsträckning en stor tvist stjäl resurser från det man egentligen ska göra. Och att det helt enkelt inte är värt det. Ju tidigare den insikten kommer desto bättre, för då har man inte bränt tid och pengar på vägen. Är det däremot en tvist som ska drivas så planerar vi tillsammans med klienten den bästa strategin och har alltid de affärsmässiga målen som ledstjärna.

Är det någon skillnad mellan klienter i Malmö jämfört med de i Stockholm och Göteborg?

  • I grunden nej, men företag som satsar i Malmö har väldigt ofta ett perspektiv att göra affärer på andra sidan bron och vidare ut i Europa. Näringslivet här har varit oerhört hjälpta av integrationen över Sundet. Det är därför vanligt att stora företag har valt att lokalisera sina skandinaviska huvudkontor här. Arbetsmarknaden blir också alltmer internationell och ska man attrahera bra arbetskraft är det bra att kunna ha storstadskopplingen till Köpenhamn. Och regionen kommer att bli ännu starkare om ett par år när den fasta förbindelsen mellan Rödby/Puttgarden (över Fehmarn Belt) blir verklighet. Då växer vi ihop med Kontinentaleuropa på ett sätt som kommer att vara oerhört bra för oss i Södra Sverige. Det finns ett driv i regionen som bara kommer att öka.

Vad kommer det att innebära för Malmö?

  • Om jag får lov att vara otyglat lokalpatriotisk skulle jag säga att det faktum att Malmö ligger i en allt starkare region kommer att påverka var stora företag väljer att göra sina investeringar. Man investerar gärna i en region där det finns ett driv och en tillväxt. Det betyder också mycket att vi har bra tillgång på mark i Skåne. Om man skulle bygga en fabrik i t.ex. Stockholmsområdet, var ska du, något tillspetsat, hitta mark till det och vad kostar det? Och logistiken med förflyttningar är inte heller helt enkelt. Här ser vi däremot att det byggs massor av nya, stora logistikanläggningar längs E4:an och det är för att man lätt når ut till norra Europa, och Sverige, härifrån. I slutändan betyder ändå geografin väldigt mycket.

Hur ser du på samarbetet över Sundet?

  • Det är bra men kan bli bättre – ett av de senare exemplen var ju nu när den Europeiska Läkemedelsmyndigheten ska flytta från London på grund av Brexit. En massa länder har försökt få myndigheten att omlokalisera sig hos dem, och då har danskarna kompromissat och föreslagit att den kan ligga i Malmö, men det säger regeringen nej till eftersom man hellre vill att den ska ligga i Stockholm. En god tanke och en bra satsning men sannolikt inte framgångsrik, tror jag. Det finns ett regiontänk från svensk sida som ibland är lite frustrerande. Stockholm är och kommer att fortsätta vara motorn i många delar av den svenska ekonomin. Det är bra, men man måste välja sina strider och se till vad som är bäst för Sverige. I det lokala näringslivet är samarbetet bra och många företag ser verksamhet på bägge sidor av sundet som en självklarhet.
  • På det här temat kan vi väl passa på och ta livet om en annan seglivad myt – det finns tyvärr vissa fördomar om att göra affärer med danskar. Men det är snarare vi svenskar som är alldeles för konsensusorienterade och blir arga eller rentav skrämda av att någon beter sig på ett för oss avvikande sätt. Att danskar fortsätter att förhandla när man tror att man är färdig, osv. Men det är bara ett annat sätt att göra affärer på. Även den här typen av erfarenheter är något vi på Setterwalls kan bidra med. Både Sverige och Danmark har mycket att tjäna på att samarbeta så att vi kan få en bra utveckling på båda sidor av Sundet.