Enkät

Är ni, som medlemmar i MiM, intresserade av att hjälpa studenter få bättre kontakt med arbetslivet?

Vi har fått en förfrågan från både Malmö och Lunds universitet ifall MiM skulle kunna hjälpa deras studenter att hitta praktikplatser och exjobb. För att undersöka intresset hos våra medlemmar ber vi er vänligen att svara på denna enkät. 

Enkäten tar ca 2 minuter att besvara. 

https://forms.gle/YLm9g9AyFrMcqxxu8

Vi tackar dig för ditt deltagande på förhand!