Vi välkomnar Innosearch som partner!

Jens, varför har du valt att MIM som ditt nätverk? 

InnoSearch har valt MIM som nätverk på grund av MIMs sätt att samla entreprenörer, branschexperter och marknadsförare. MIM ger också möjlighet till samarbeten och affärsmöjligheter här i Malmö, vilket stärker InnoSearchs position som en ledande aktör inom sitt område.

Varför väljer InnoSearch att bli partner till Mim?

InnoSearch väljer att bli partner med MIM för att förstärka sin position som en ledande aktör inom Performance Marketing. Genom partnerskapet får InnoSearch tillgång till MIMs unika nätverk av marknadsförare, entreprenörer och branschexperter. Det ökar möjligheten till samarbeten och affärsmöjligheter. MIMs föreläsningar, events och nätverksträffar stärker gör även att vi har örat mot marken inom områdena sälj, marknad och ledarskap. 

Kan du berätta lite mer om InnoSearch?

Vi är en Performance Marketing byrå med ett tydligt uppdrag: att hjälpa våra kunder att öka sin försäljning och tillväxt. Här arbetar vi främst med 3 områden: Google Ads (SEM), Sociala medier och Sökmotoroptimering (SEO).