Hur lyckades Hövding med att få Londons borgmästare att Give a *beep*?

London är ingen cykelvänlig stad. Men det finns en vision om att det ska bli det, för cyklisterna finns där redan. Kan en cykelhjälm från Malmö öka medvetenheten kring cyklisternas utmaningar på Londons gator? Ja, Hövding kunde!  

Frukostklubben den 15 oktober sam-arrangerades av Marknadsföreningen i Malmö och Sveriges kommunikatörer, och närmre 150 medlemmar lockades av att höra mer från Hövdings kommunikationschef Anna-Katarina Skogh.

Tävling – nå ut till 100 miljoner människor

Förra året utlyste Mynewsdesk en tävling där vinsten var en kampanj med chansen att nå ut till 100 miljoner människor. Hövding ställde upp, och vann. De bestämde sig för att genom att ta sig an Londons utmaningar, sikta på att få internationell uppmärksamhet.

De tog fram en knapp, som en ringklocka, och satte den på 500 cykelstyren. Varje gång cyklisten upplevde en fara i trafiken tryckte de på den ”smarta” knappen – Give a *beep*. Varje knapptryckning registrerades på en interaktiv karta. Trycket genererade också ett twitterinlägg och samtidigt skickades ett mail till Londons borgmästare med budskapet att London behöver bli säkrare för cyklister. Under kampanjperioden trycktes det 5000 gånger.

Borgmästaren i London fick 5000 mail

  • Vi var lite oroliga för att borgmästaren skulle reagera negativt på alla mail, men så blev det inte, berättar Anna-Katarina Skogh. Istället fick vi ett svar där borgmästaren bad om att få ta del av Hövdings resultat så de kunde använda det i stadens långsiktiga arbete mot en mer cykelvänlig stad!

Det resultatet innebar att ett av Hövdings syften med kampanjen uppfylldes –  att bli en trovärdig part för olika stakeholders. Och Give a Beep öppnade många dörrar. Förutom att de blev en relevant aktör för Londons stadskontor, så har också Hövding bjudits in i andra sammanhang för att dela sitt budskap.

Och vilket är deras budskap?

Give a *beep* sågs som ett initiativ med syfte att förbättra säkerheten för Londons cyklister. Men Hövding anser också att genom att skapa bättre förutsättningar för cyklisten, så skapas en trevligare stadsmiljö där cyklister får ta plats istället för bilister. Ju fler cyklister, desto fler potentiella kunder. De nådde ut med ett budskap som är viktigt för dem.

Hövding