5 juridiska tips för dig som jobbar med digital kommunikation och marknadsföring!

 

Jobbar du med digital kommunikation och/eller marknadsföring? Har du koll på juridiken som reglerar vad man får och inte får göra? Här är några snabba tips från frukostklubben om vett och etikett i sociala medier.

  1. Tydlighet är A och O! Var transparent med vad som är reklam och sponsrade inlägg (särskilt när det gäller samarbeten med influencers). Tänk på att det ska vara tydligt i kundernas flöde att det är reklam.
  2. Undvik generella termer. Du kan inte påstå att du är ”bäst, störst och vackrast” utan att kunna bevisa det. Att använda sig av termer som t.ex. ”marknadsledande” kan kräva specificering.
  3. Identifiera målgruppen och definiera en genomsnittskund. Vid bedömningar utgår man från vad en genomsnittskund får för uppfattning vid en flyktig kontakt: vilken bakgrundsinformation och kunskap kan dina kunder antas ha för att göra en rimlig bedömning?
  4. Skriv avtal! För att undvika tvister: skriv tydliga avtal. T.ex. vid samarbeten med influencers – skriv in vilka inlägg som ska läggas upp, hur ofta, hur de ska märkas ut, att influencern inte får köpa följare. När det gäller bildmaterial som ni tar fram tillsammans med en fotograf: se till att ni har rätt att reproducera bilden, om ni ska kunna ändra den etc.
  5. Tävlingar är OK, men inte lotterier. Lotterier kräver tillstånd, och det är graden av slump som avgör om det räknas som en tävling eller lotteri. En tävling kräver en motprestation från deltagarna. Har du en tävling: var tydlig med vilka kriterier som tävlingsbidragen kommer bedömas utifrån.

Här kan du ladda ner tipsen som PDF

Var du på föreläsningen och vill ha en fylligare version av presentationen? Mejla Emma Zetterholm, Event- och marknadskoordinator på Moll Wendén.