MiM möter Näringsministern!

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte Altitude Meetings i Malmö för en intervju inom initiativet The Bridge och efteråt fick Marknadsföreningens Ulrica Fager möjlighet att växla några ord med honom.

The Bridge intervju leddes av journalisten Thomas Frostberg och ämnet var hållbart ledarskap. The Bridge är ett initiativ för att öka samverkan och partnerskapet mellan forskning och företagande.

MiM möter Damberg

Efter intervjun fick MiM 5 minuter med ministern då vi valde att låta honom utveckla och komplettera svaren kring frågor som några av våra medlemmar vill veta mer om.

När man arbetar med innovationer och utveckling av nya affärsidéer och branscher är snabbhet en avgörande faktor. Hur arbetar ni för att underlätta för nya branscher, till exempel e-hälsa, med tanke på att gamla regler och lagar kan krångla till det?

– Nya branscher ger oss nya frågor att arbeta med, till exempel hur ersättning ska fungera och vad kvalitet är, säger Mikael Damberg. När det gäller just e-hälsa så är Life science en av de prioriterade delarna i det samverkansprogram som vi arbetar med. Digitaliseringen av delar av vården som e-hälsoföretagen erbjuder ger en snabbare vård, och kan dessutom verka förebyggande. När det gäller regelverket, så har Vinnova fått i uppdrag att titta närmre på det. Genom att sätta upp testbäddar upptäcker man vilka regler som behöver förändras och de kan flagga för det.

Malmö är en stor arena när det gäller arbete med social innovation, till exempel finns här den nationella hubben för social innovation och både högskolan och kommunen driver frågan. Vilka satsningar görs från er sida när gäller det sociala entreprenörskapet?

– Vi måste ta reda på kraften som finns i den ideella sektorn. Vi har precis satt igång ett arbete för att förändra systemet, och arbetar med 3 viktiga frågor – finansiering, utvärdering av resultat och kompetens, säger Mikael Damberg, och beskriver dem vidare:

– Många projekt drivs med hjälp av kortsiktig finansiering. Det innebär att projekt startas upp och levererar bra saker, men när finansieringen tar slut tar projektet slut. En långsiktig finansiering hade gett andra, klart förbättrade möjligheter. Det kan också handla om hur man arbetar med myndigheter – man kanske inte behöver gå den långa vägen genom en upphandling utan kan snarare starta ett samarbete.

– Utvärdering av resultaten är viktigt. Hur man tar tillvara på erfarenheterna, men också att man tar reda på det reella värdet. Det finns en modell som man använder i Norrköping där man återbetalar efter verklig förändring, så kallat socialt utfallskontrakt.

– Kompetens måste finnas tillgänglig så att de sociala företagen ska kunna verka. Det samma gäller kompetensen inom till exempel ALMI och Vinnova. De sociala entreprenörerna drivs ofta av passion för frågan, därför kan det kan också finnas ett kompetensglapp i affärskunnande som behöver täppas till.

Flera företag i regionen upplever att kompetensbrist är ett tillväxthinder. Den kortsiktiga lösningen är att ta in personal från andra länder och se till så att den processen underlättas. Men vilken är den långsiktiga lösningen?

– Utbildningssystemets utveckling. Vi satsar på folkhögskolor och yrkesutbildningar som snabbt kan anpassa sitt erbjudande inom specifika områden. De erbjuder kortare utbildningar, ofta i samband med praktik. Fram till år 2021 ska 90 000 nya utbildningsplatser skapas, avslutar Mikael Damberg snabbt när vår tid är ute.

Under den föregående intervjun med Thomas Frostberg berättar Mikael bland annat om sin bild av Malmö. Malmö är duktiga på hållbarhetsarbete, bland annat genom Malmö kommissionen. Han ser också den lyckade transformationen till en kunskapsstad, men också de sociala utmaningarna.

Mikael Damberg återkom flera gånger till FNs globala mål 2030. Den svenska modellen kring arbetsfrågor, tex hur man samarbetar med facket kring anställningar, ses som en unik förebild. Sverige har ett svart bälte i strukturomvandling, som Mikael uttryckte det.

Mikael ser också att Sverige kan leverera lösningar som inte bara löser nationella problem, utan också kan gå på export och lösa flera globala utmaningar.

Internationellt upplever man att Sverige är duktiga på hållbarhet och innovation. Vår USP (Unique Selling Point) är att vi har lösningar på gamla problem. Vi är små och snabba, och om vi tillsammans gör det till en prioritering kan vi lyckas, menar Mikael Damberg.

Mer information om The Bridge finns här: http://thebridge.se/