Frukostklubben: Hjälp! Jag behöver en marknadsundersökning.

Är det egentligen värt att lägga tid och pengar på en marknadsundersökning? Räcker det med bondförnuft och erfarenheter? Vad är skillnaden på en stor och en liten undersökning? Vilken metod ska jag använda och när väljer jag vad?

Ta del av konkreta tips på vad du ska tänka på när du ska beställa en marknadsundersökning. Anna-Lena Wihlborg från Novus ger oss insyn i hur de bidrar med analyser som skapar verklig förändring. De talar om hur det är, och vägleder sina kunder i hur de kan förändra och växa. Hon delar också med sig av intressanta case stories. 

Om Novus
De är en kunskapsspridare och ett av landets ledande analys- och undersökningsföretag. De befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att de har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och förändring. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring.

Om Anna-Lena Wihlborg
Anna-Lena har drygt 20 års erfarenhet från marknadsundersökningsbranschen. Hon arbetar med en lång rad olika branscher, främst med kommersiella företag. Anna-Lena har tagit fram en årlig rapport om konsumenternas syn på livsmedel, trender och konsumtion – Novus Livsmedelsbarometer.