Frukostklubben: Nätverka med MiM om marknadsföring pre- och post Corona.

Denna frukostklubb kommer att ha formatet av en digital nätverksträff, där vi i break-out rooms talar om hur ni har anpassat er marknadsföring under det senaste året. Och kanske än mer intressant; tror ni att den beteendeförändring vi sett under det senaste året kommer att förändras post-Corona, eller är det här för att stanna?

Det senaste året har kastat om livet för oss alla såväl privat som professionellt. I stort sett alla verksamheter har tvingats ställa om och justera strategier och arbetssätt. Digitala möten har blivit det nya normala och nu är fler än vanligt dagligen placerade framför en skärm, ofta hemma. Gränserna mellan arbete och fritid har för många blivit mindre skarpa. E-handeln slår nya rekord och den digitala marknadsföringen ökar.

De företag som tagit vara på sina digitala möjligheter och anpassat sig till ett förändrat köpbeteende hos sin målgrupp hör till vinnarna.

Under 2020 rapporterade E-barometern att köpen online ökat kraftigt jämfört med 2019. +45% i juli 2020 jämfört med juli 2019 (april: +44%, maj: +36%, juni: +23%). Till exempel tredubblades köp av dagligvaror i juli 2020 jämfört med samma månad året innan.

Vi ser fram emot att äntligen få nätverka med er.

Välkomna till Frukostklubben med MiM!