Frukostklubben: Malmö stads ljudarbete – en ljudidentitet

Ljud får allt större betydelse i dagens kommunikation, till exempel eftersom filmer och poddar används mer. Därmed ökar behovet av att använda ljud och musik på ett genomtänkt sätt.

Många organisationer har ett bildmanér och en bildbank för att effektivisera arbetet med foto i sin kommunikation. Malmö stad har på liknande sätt tagit fram en ljudbank som bland annat används till de hundratals filmer som görs varje år inom stadens olika förvaltningar. Musiken baseras på en ljudidentitet som beskriver hur organisationen ska låta. På så sätt kan musiken anpassas till olika stämningar men ändå hänga ihop och skapa igenkänning.

Lucas Dietrichson, kommunikationsstrateg på Malmö stad, var involverad i projektet och berättar om hur arbetet genomfördes och vilka effekter det ska ge. Han ger också smakprov på slutresultatet.

Malmö stads organisation har 27 000 medarbetare inom 14 olika förvaltningar som jobbar för att alla Malmöbor ska kunna leva ett gott liv. Budgeten omfattar cirka 25 miljarder kronor om året och skola och omsorg är de största utgiftsområdena.”