Extrainkallat föreningsmöte

Då föreningens ordförande på grund av tidsbrist har valt att lämna sin post har styrelsen beslutat att kalla till ett extra föreningsmöte. Alla som är medlemmar i MiM har möjlighet att närvara på mötet. Endast de frågor som anges i kallelsen behandlas under mötet.

Dagordning

 • Val av ordförande att leda förhandlingarna
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsmän
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordningen
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av
  • a) styrelsens ordförande
  • b) styrelseledamöter
 • Fastställande av antal ledamöter i valnämnden
 • Val av ledamöter i valnämnden

 

Mötet hålls på Studio, våning tre. Ring 0702611223 för att komma in.