Webinar: AI – möjligheter och risker

AI är inte framtid. AI är här och nu. Nyfiken på möjligheterna och riskerna med Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Idag används AI i flera produkter och tjänster som du använder. I takt med att människor och maskiner samarbetar närmare varandra, och AI-innovationerna blir allt mer vardag, skapar det enorma möjligheter och risker.

Ny teknologi ger oss nya möjlighet att använda data på helt andra sätt än tidigare och är viktig för alla i deras vardag både privat och på jobbet. Vi alla, organisation som person, behöver omfamna AI, de organisationer och områden som hamnar efter förlorar snabbt relevans.

Malin Larsson arbetar på AI Innovation of Sweden, en neutral- nationell och horisontal plattform för att stärka och accelerera tillämpad AI forskning och innovation. Malin leder arbetet med att etablera en AI-nod i södra Sverige tillsammans med aktörer och organisationer från privata och offentliga sektorn samt universitet och forskningsområdet. Hon kommer att ge oss en inblick i det luddiga begrepp AI och de olika begreppen runt om AI samt hur det kommer att påverka vår framtid.

Praktisk information

Dagen innan webinariet skickar vi en länk via mejl. Följ instruktionerna för att få tillgång till webinariet. Anmäl dig gärna innan kl 12.00 den 3 juni.