Inbjudan till möte om MalmöLundregionens arbete och information från Malmö Stads Företagslots

Malmö Företagsgrupper tillsammans med avdelningen för Omvärld & Näringsliv på Malmö stad bjuder nu in dig som medlem i Marknadsföreningen i Malmö till ett evenemang där vi gästas av Sebastian Drott, Strateg och Projektledare för MalmöLundregionen och Martin Link, Projektledare för Företagslotsen.

Sebastian Drott kommer berätta om MalmöLundregionens arbete de senaste två åren, ett projekt som har visionen att regionen ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat 2035. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Europeiska regionalfonden och är ett samverkansprojekt mellan tolv kommuner i regionen samt Invest in Skåne.

Martin Link kommer att berätta om Företagslotsens arbete där de behandlar frågor från företagare som berör regler, tillstånd och företagande och guidar rätt till kontaktpersoner inom Malmö stad, aktörer och myndigheter kopplade till företagande och entreprenörsskap.

Vi kommer också öppna upp för diskussion på dagens ämnen i form av en workshop, ett kreativt forum för att lyfta fram idéer från näringslivet som en reflektion till Sebastian och Martins presentationer.


När:
 Onsdagen 3 maj kl.07.30-09.00.

Var: Plats kommer att meddelas i god tid inför mötet.

Frukost: Malmö stad bjuder på frukost,

Frukost och mingel innan mötet börjar 07.30.

Anmälan: Anmäl dig via länken nedan senast fredagen 28 april.

Varmt välkomna önskar vi på Malmö
Företagsgrupper tillsammans med Malmö stad!